Upravit stránku

Jejunální diverze (JD) je adaptací široce a běžně používaného chirurgického postupu jak v rámci léčby obezity, tak i v rámci obecné břišní chirurgie. Jejuno-jejunostomie je nedílnou součástí dobře zavedených a standardizovaných bariatrických a metabolických operací, jako je například gastrický bypass.

Jejuno-jejunostomie může být používána k léčbě také některých dalších chorob, jako je například Crohnova choroba nebo přítomnost nejrůznějších překážek v tenkém střevě. U některých operací byl prokázán významný účinek takového odklonění na diabetes

Jedná se o chirurgickou operaci, která mění dráhu potravy v tenkém střevu tím, že vytvoří propojení střeva ze strany na stranu, kterým umožňuje, aby určitá část živin prošla zkrácenou, než obvyklou cestou tenkým střevem.

Jak probíhá zákrok

Jde o laparoskopickou operaci, kdy pomocí malých trubiček (5-15 mm), které se zavádí břišní stěnou, může chirurg pracovat s tenkými nástroji, které jsou vidět díky kameře uvnitř laparoskopu. 

V průběhu chirurgického zákroku lékař odměří část tenkého střeva, přibližně 100 cm od žaludku, a tu spojí s další částí tenkého střeva, ležící asi 250 cm od jeho vústění do střeva tlustého. V obou částech střeva (tj. ve vzdálenosti 100 cm a 250 cm) vytvoří spojovací otvory a střeva k sobě sešijí stehy nebo chirurgickými svorkami tak, aby část potravy mohla procházet nově vytvořeným propojením.

Zásady pooperační péče

Doba bezprostředního zotavení po operaci je poměrně krátká. Ihned po zákroku můžete pociťovat mírné stahy v břiše  nebo nucení na zvracení. Tyto příznaky a potíže lze snadno zmírnit podáváním léků.

Po operaci je důležitá pohybová a další rehabilitace včetně dechových cvičení dle pokynů zdravotního personálu kliniky, které usnadní uvolňování a vykašlávání hlenu z plic. Hlen může vznikat po operaci u kuřáků a pacientů s některými onemocněními dýchacích cest či plic, zejména při delším ležení na lůžku. Dechové cvičení spočívá v nafukování sáčku (dostanete na klinice); nádech nosem a pomalý výdech do sáčku provádějte 5 - 10krát každou hodinu. Pobyt v nemocnici obvykle nepřesahuje 2 dny. Po propuštění domů je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné léčby respektování pokynů ošetřujících lékařů OB Kliniky. 

 

Pro koho je jejunální diverze vhodná

Obvykle je částečná jejunální diverze určena osobám, u kterých selhává, nebo je špatně pod kontrolou léčba cukrovky 2. typu (kolísání hladin glykémií, vysoké dávky léků či inzulínu), a lidem, kteří mají takzvaný index tělesné hmotnosti (body mass index, BMI) v rozmezí 27-40.

Co vás dále čeká po operaci?

Obvykle dochází velice rychle ke zlepšování diabetu 2. typu, a to v řádu dnů, až několika málo týdnů od operace. Cílem léčby je především zlepšení Vašeho celkového zdravotního stavu a také zlepšení či úplné vyléčení některých závažných onemocnění spojených s diabetem či obezitou. V prvních dnech lze očekávat zásadní zlepšení diabetu 2. typu, částečně i vysokého krevního tlaku, snížení hodnot cholesterolu a dalších.

Důležitou součástí správné rekonvalescence je dodržování stravovacích pokynů, a to zejména v prvních 4 týdnech po operaci.