Upravit stránku

U některých pacientů nemusí dojít po jiných výkonech k žádoucí váhové redukci. Proto lze ve vybraných indikacích použít i tzv. čistě malabsorpční operace, jejichž typickým představitelem je tzv. biliopankreatická diverze (BPD).

Zákroky typu BPD ze své podstaty ovlivňují (snižují) schopnost trávicího traktu trávit a vstřebávat některé složky potravy, takže dochází ke snížené možnosti zužitkovat energii (kalorie) obsaženou v potravě.

Malabsorpční výkony ovlivňují (snižují) především trávení v oblasti tenkého střeva. Operací se částečně zmenší i celkový objem žaludku (a tím se omezí možnost konzumace nadměrného množství potravy najednou). Při operaci se přemostí/„obejde“ (vynechá z procesu trávení) velká část délky tenkého střeva, takže k trávení potravy dochází až ve středních nebo ještě častěji v konečných úsecích tenkého střeva.

Pacienti po BPD mohou jíst větší porce potravy než po jiných operacích, ale i přesto je váhová redukce po BPD největší ze všech bariatrických výkonů, neboť i stupeň malabsorpce je nejvýraznější. Po BPD diverzi jsou však po zbytek života nutné pravidelné kontroly pacienta u lékaře, zejména pro možnost vzniku poruch výživy z příliš malého vstřebávání živin. Operace také vyžaduje užívání léků, dodávajících tělu některé minerály a vitaminy. Na druhé straně však po BPD dochází ke značným váhovým úbytkům (90 -100 % předoperační nadváhy) a také k úplnému vymizení některých, k obezitě přidružených chorob (např. cukrovky 2. typu), a to u více než 90 % pacientů.

Zajímá vás více? Napište nám