Upravit stránku

Pokud Vaše komplexní vyšetření celým týmem specialistů OB Kliniky vyústí v indikaci k chirurgické léčbě obezity, na našem pracovišti Vás podrobně seznámíme s přínosy i eventuálními, i když velmi malými, riziky jednotlivých výkonů a doporučíme pro Vás ten nejvhodnější s ohledem na Vaše onemocnění a celkový stav.

Takovou diskusi s Vaším lékařem v OB Klinice nelze nahradit informací na webových stránkách, či na sociálních sítích. Zajímají-li Vás základní informace o výkonech, které při léčbě obezity používáme, najdete stručný popis nejčastěji prováděných operací níže. Široké spektrum zákroků prováděných v OB Klinice (restrikční i malabsorpční operace) dostatečně pokrývá individuální potřeby léčby a nabízí její co nejvyšší efektivitu a bezpečnost.

Ještě jedno hledisko je pro Vás důležité – naprostou většinu zákroků provádíme na OB Klinice laparoskopicky. Je to způsob operace (výkon je proveden z několika malých kožních vpichů s pomocí speciálních vstupů, optiky s kamerou a pouze několik milimetrů tenkých nástrojů), který je používán zejména pro to, aby co nejméně zatěžoval pacienta jak při samotné operaci, tak i po ní. Z charakteru zákroku vyplývá minimální pooperační bolestivost v oblasti břicha, dřívější obnova činnosti trávicího ústrojí, dřívější možnosti rehabilitace a chůze pacienta a také jeho soběstačnosti. Po operaci zůstávají pouze malé jizvy.

Plikace žaludku

Plikace žaludku je relativně nová bariatrická operace působící tím, že omezí kapacitu žaludku a tím i možnost snědení většího množství potravy najednou. Podle posledních výzkumů má tato operace i důležitý vliv na některé hormony (inkretiny), které ovlivňují pocity hladu a sytosti. Provádí se laparoskopicky.

Operace spočívá ve zmenšení objemu žaludku, kdy se jeho stěna zanořuje do prostoru žaludku a příčně se přešívá nevstřebatelnými stehy či speciálně k tomu určenými svorkami. Ve srovnání s velmi podobnou tzv. sleeve gastrektomií není třeba z těla pacienta nevratně odstranit velkou část jinak zcela zdravého orgánu – žaludku. Celý žaludek zůstane klientovi zachován. Z tohoto vyplývá i další potenciální přednost operace – její vratnost.

Po operaci je vhodné zůstat v průměru asi 2 dny na klinice. Bezprostředně po operaci může pacient pociťovat mírné bolesti břicha, nucení na zvracení, nebo může i zvracet. Tyto příznaky a potíže lze ale zmírnit medikací. Klient ale musí především projít procesem úpravy jídelníčkuživotosprávy celkově. Většina pacientů v prvním roce po operaci žaludku velice rychle zhubne a hubnutí významným způsobem pokračuje po dobu asi dvou a půl let. Již časně po operaci (v řádech dnů či několika málo týdnů) lze očekávat zlepšení cukrovky a postupné snížení vysokého krevního tlaku, úpravu hodnot cholesterolu a spánkových poruch. Zdůrazňujeme, že ideální výsledky se dostaví pouze při dodržování změn v životosprávě zahrnujících tělesný pohyb a změnu stravovacích návyků, snížení velikosti porcí atd.

Bandáž žaludku

Velkou výhodou bandáže žaludku je, že se jedná o vratný, laparoskopický chirurgický zákrok. Tento zákrok spočívá v umístění silikonové manžety (pásku) kolem horní části žaludku. Tak se žaludek rozdělí na dvě části ve tvaru přesýpacích hodin a výrazně se tak omezí množství potravy, kterou budete moci přijímat.

Během jídla potrava brzy vyplní malou horní část žaludku a následně pomalu prochází přes zúžení způsobené bandáží do spodní části. K naplnění horní části žaludku je zapotřebí jen malé množství jídla. Z této kapsy jde signál do mozku, jako kdyby byl naplněn celý žaludek. To je jeden z důvodů, proč se cítíte nasyceni dříve a pocit sytosti přetrvává déle, i když přitom jíte méně.

Zaškrcení žaludku lze ovlivňovat. Tak zvaná adjustabilita (upravitelnost) bandáže dává možnost upravit zaškrcení žaludku větším či menším naplněním balonu manžety tekutinou (fyziologickým roztokem). Během chirurgického zákroku se pod kůži pacienta implantuje malý port, který je k žaludeční manžetě připojen hadičkou. Přes tento port se později ambulantně malým vpichem tenkou injekční jehlou bezbolestně reguluje zaškrcení žaludku.

  • První úprava nastavení manžety tekutinou se provádí podle individuálních potřeba pacienta a podle průběhu léčby.

Pro úspěšný výsledek chirurgického zákroku je zásadně důležitá spolupráce pacienta. Po provedení operace se musíte přísně řídit danými pokyny, osvojit si nový životní styl a stravovací návyky. Pokud nedodržíte pokyny lékaře, může dojít k roztažení horní části žaludku. Operační zákrok by se tak minul svým účinkem.

Biliopankreatická diverze

U některých pacientů nemusí dojít po jiných výkonech k žádoucí váhové redukci. Proto lze ve vybraných indikacích použít i tzv. čistě malabsorpční operace, jejichž typickým představitelem je tzv. biliopankreatická diverze (BPD). Zákroky typu BPD ze své podstaty ovlivňují (snižují) schopnost trávicího traktu trávit a vstřebávat některé složky potravy, takže dochází ke snížené možnosti zužitkovat energii (kalorie) obsaženou v potravě. Malabsorpční výkony ovlivňují (snižují) především trávení v oblasti tenkého střeva.

Operací se částečně zmenší i celkový objem žaludku (a tím se omezí možnost konzumace nadměrného množství potravy najednou). Při operaci se „obejde“ (vynechá z procesu trávení) velká část délky tenkého střeva, takže k trávení potravy dochází až ve středních nebo ještě častěji v konečných úsecích tenkého střeva. Tímto způsobem dochází k podstatné redukci trávení potravy a k výrazně omezenému vstřebávání živin a energie.

Pacienti po BPD mohou jíst větší porce potravy než po jiných operacích, ale i přesto je váhová redukce po BPD největší ze všech bariatrických výkonů, neboť i stupeň malabsorpce je nejvýraznější. Po BPD diverzi jsou však po zbytek života nutné pravidelné kontroly pacienta u lékaře, zejména pro možnost vzniku poruch výživy z příliš malého vstřebávání živin. Operace také vyžaduje užívání léků, dodávajících tělu některé minerály a vitaminy. Na druhé straně však po BPD dochází ke značným váhovým úbytkům (90 -100 % předoperační nadváhy) a také k úplnému vymizení některých, k obezitě přidružených chorob (např. cukrovky 2. typu), a to u více než 90 % pacientů.

Částečná jejunální diverze

Jejunální diverze (JD) je adaptací široce a běžně používaného chirurgického postupu jak v rámci léčby obezity, tak i v rámci obecné břišní chirurgie. Jejuno-jejunostomie je nedílnou součástí dobře zavedených a standardizovaných bariatrických a metabolických operací, jako je například gastrický bypass.

Jejuno-jejunostomie může být používána k léčbě také některých dalších chorob, jako je například Crohnova choroba nebo přítomnost nejrůznějších překážek v tenkém střevě.  U některých operací byl prokázán významný účinek takového odklonění na diabetes.

Jedná se o chirurgickou operaci, která mění dráhu potravy v tenkém střevu tím, že vytvoří propojení střeva ze strany na stranu, kterým umožňuje, aby určitá část živin prošla zkrácenou, než obvyklou cestou tenkým střevem.