Upravit stránku

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
přednosta kliniky, člen představenstva

Profesor Martin Fried je přední český chirurg a přednosta OB Kliniky, špičkového pracoviště pro léčbu obezity a s ní spojených chorob. Profesor Fried dříve působil ve Všeobecné fakultní nemocnici a v St. John's Hospital ve Velké Británii. 

 • Absolvoval 1. LF UK v Praze
 • 1982 - 2002 - pracoval na 1. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK v Praze jako sekundární lékař, později jako primář a docent chirurgie
 • 1989 - 1990 - Surgical Registrar v Law Hospital, (Glasgow University) Carluke, Skotsko, Velká Británie
 • 2001 - 2002 - Consultant Surgeon v St. John's Hospital, Livingston, Skotsko, Velká Británie, vedoucí chirurgického oddělení „Upper GI Surgery“
 • 2003 – 2008 - ISCARE I.V.F.
 • 2005 - jmenován profesorem chirurgie na 1. LF UK v Praze
 • 2009 – dosud přednosta OB Kliniky v Praze

Prioritní operace:

 • 1993 - světově prioritní laparoskopická operace: neadjustabilní gastrická bandáž u obézních nemocných
 • 2000 - první v ČR provedl robotem asistovanou bandáž žaludku
 • 2009 - první v ČR provedl bariatrickou operaci – plikaci žaludku

Členství a funkce v odborných společnostech:

 • Předseda České obezitologické společnosti (ČOS JEP)
 • Předseda Sekce bariatrické chirurgie ČCHS a ČOS ČLS JEP
 • České chirurgické společnosti (ČCHS JEP)
 • Polské Obezitologické a Endokrinologické Společnosti
 • Čestný člen Polské chirurgické společnosti
 • Výkonného výboru IFSO (Světová federace pro chirurgickou léčbu obezity a metabolických onemocnění)
 • EASO (European Association for Study of Obesty)
 • 1996 - prezident světového kongresu IFSO (Mezinárodní federace pro chirurgickou léčbu obezity a metabolických onemocnění)
 • 2000 – 2003 - prezident IFSO
 • 2004 - prezident evropského kongresu IFSO
 • 2007 – dosud - výkonný ředitel IFSO – European Chapter ( Evropská sekce IFSO)

Ing. Zdeněk Mojžíšek
předseda představenstva

Zdeněk Mojžíšek je zodpovědný za finanční řízení a provoz kliniky. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (1993). V letech 1993 až 1995 pracoval jako konzultant v Coopers&Lybrand Česká republika, od roku 1996 pak působil v centrále Coopers&Lybrand v Londýně, Velká Británie a od roku 1999 do 2002 působil jako senior manažer v pražské kanceláři poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2002 pracoval pro Societé Generale, Francie, se kterou spolupracoval od okamžiku získání majoritního podílu v Komerční bance, a.s., kde působil jako výkonný ředitel pro business development a byl členem výboru ředitelů Komerční banky. Od roku 2009 je spolumajitelem a předsedou představenstva Progress Medical, a.s. zodpovědný za rozvoj aktivit společnosti v České republice, zahrnujících zejména OB Kliniku, a.s. a OB Care, s.r.o.


MUDr. Petra Šrámková
zástupce přednosty kliniky pro ambulantní provoz, vědu a výzkum

Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Atestace v oboru vnitřní lékařství 1998.

 • Po mateřské dovolené specializace na obezitologii
 • 1 rok práce na multicentrické evropské studii NUGENOB (zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci)
 • Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK
 • Česko-francouzská laboratoř klinického výzkumu obezity (společné pracoviště CPL – oddělení tělovýchovného lékařství a Národního institutu zdraví a lékařského výzkumu U 586 Toulouse, Francie)

Poté pracovala více jak 7 let jako interní lékařka – obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s., kde se věnovala jak konzervativní léčbě tak především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. Od 2003 zároveň pracuje na částečný úvazek v Centru diagnostiky a léčby obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze. Publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší a osvětově působí na řadě kongresů a odborných akcí i na mezinárodní úrovni.

Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti- bariatrické sekce, IFSO-International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.


Mgr. Hana Kárníková
hlavní sestra a vedoucí operačních sálů

Hana Kárníková je hlavní sestrou OB Kliniky a vedoucí operačních sálů. Má mnohaleté zkušenosti ze zdravotnických zařízení (Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem, Nemocnice Mělník, OB Klinika, Poliklinika Vysočany), kde pracovala na různých pozicích.

Před nástupem na OB Kliniku pracovala pro skupinu MEDICON na pozici hlavní sestry a provozního manažera pro zdravotnická zařízení: Poliklinika Budějovická, Poliklinika Vysočany, Poliklinika Zelený Pruh a Centrum pro nemoci prsu Zahradní město.

Hana má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra a porodní asistentka, k výkonu perioperační péče specializace v oboru chirurgie, gynekologie a sterilizace.


Ivana Pešková
koordinátor provozu a personalistiky

Náplní práce Ivany je především řízení nezdravotnického provozu OB Kliniky, personální agenda společností, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a koordinace procesů potřebných ke splnění certifikace ISO, kooperace se zřizovatelem OB Kliniky (Magistrát hl. m. Praha) a dalšími institucemi. 


Bc. Kristýna Halířová
péče o zákazníky, PR

Kristýna Halířová zastává pozici Customer Manager. Je absolventkou Sociální a kulturní antropologie v Plzni. Po studiích pracovala v několika marketingových a obchodních odděleních, kde získala mnoho cenných praktických zkušeností. V roce 2008 se přestěhovala do Kanady, aby vyzkoušela život v novém prostředí a kultuře. Od roku 2012 pracuje pro sesterskou společnost MediCzech, která se věnuje zdravotnímu turismu. Má za sebou rozsáhlé školení týkající se zdravotních služeb a operačních procedur prováděných na klinice. Od listopadu 2018 je na mateřské dovolené.