Upravit stránku

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
přednosta kliniky, člen představenstva

Profesor Martin Fried je přední český chirurg a přednosta OB Kliniky. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působil na I. chirurgické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v letech 1994 až 2001 byl jejím primářem. Ve velké Británii působil v letech 2001 a 2002 jako vedoucí chirurgického oddělení v St. John's Hospital. Od počátku 90. let 20. století se věnuje bariatrické chirurgii v léčbě obezity. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci - neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. Od roku 2009 je přednostou OB Kliniky v Praze, špičkového pracoviště pro léčbu obezity a s ní spojených chorob. Profesor Fried školil také chirurgy ze Spojených států, Velké Británie, Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a dalších zemí. Je předsedou České obezitologické společnosti a členem dalších lokálních i světových odborných společností.


Ing. Zdeněk Mojžíšek
předseda představenstva

Zdeněk Mojžíšek zodpovídá za finanční řízení a provoz kliniky. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracoval jako konzultant v Coopers&Lybrand Česká republika, dále působil v centrále Coopers&Lybrand v Londýně. Následně působil jako senior manažer v pražské kanceláři poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Poté pracoval pro Societé Generale, která získala majoritní podíl v Komerční bance, a.s., kde působil jako výkonný ředitel pro business development a byl členem výboru ředitelů Komerční banky. Od roku 2009 je spolumajitelem a předsedou představenstva Progress Medical, a.s. zodpovědný za rozvoj aktivit společnosti v České republice, zahrnujících zejména OB Kliniku, a.s. a OB Care, s.r.o. 


MUDr. Petra Šrámková
zástupce přednosty kliniky pro ambulantní provoz, vědu a výzkum

MUDr. Petra Šrámková je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Oboru vnitřní lékařství se věnuje od roku 1998, kdy získala atestaci. Více než 7 let pracovala jako interní lékařka-obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zde se aktivně věnovala konzervativní léčbě a také především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. V současné době také publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší, spolupracuje na mezinárodních studiích, a přednáší na odborných akcíchi na mezinárodní úrovni. Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti – bariatrické sekce a IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).


Mgr. Hana Kárníková
hlavní sestra a vedoucí operačních sálů

Hana Kárníková je hlavní sestrou OB Kliniky a vedoucí operačních sálů. Má mnohaleté zkušenosti ze zdravotnických zařízení (Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem, Nemocnice Mělník, OB Klinika, Poliklinika Vysočany), kde pracovala na různých pozicích. Před nástupem na OB Kliniku pracovala pro skupinu MEDICON na pozici hlavní sestry a provozního manažera pro zdravotnická zařízení: Poliklinika Budějovická, Poliklinika Vysočany, Poliklinika Zelený Pruh a Centrum pro nemoci prsu Zahradní město. Má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra a porodní asistentka, k výkonu perioperační péče specializace v oboru chirurgie, gynekologie a sterilizace.


Ivana Pešková
koordinátor provozu a personalistiky

Náplní práce Ivany je především řízení nezdravotnického provozu OB Kliniky, personální agenda společností, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a koordinace procesů potřebných ke splnění certifikace ISO, kooperace se zřizovatelem OB Kliniky (Magistrát hl. m. Praha) a dalšími institucemi.


Bc. Kristýna Halířová
péče o zákazníky, PR

Kristýna Halířová zastává pozici Customer Manager. Je absolventnou Sociální a kulturní antropologie v Plzni. Po studiích pracovala v několika marketingových a obchodních odděleních, kde získala cenné praktické zkušenosti. V roce 2008 se přestěhovala do Kanady, aby vyzkoušela život v novém prostředí a kultuře. Od roku 2012 pracuje pro sesterskou společnost MediCzech, která se věnuje zdravotnímu turismu. Má za sebou četná školení týkající se zdravotních služeb a operačních procedur prováděných na OB Care, s.r.o. Od října 2018 si užívá na mateřské dovolené.