Upravit stránku

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
přednosta kliniky, člen představenstva

Profesor Martin Fried je přední český chirurg a přednosta OB Kliniky. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působil na I. chirurgické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v letech 1994 až 2001 byl jejím primářem. Ve velké Británii působil v letech 2001 a 2002 jako vedoucí chirurgického oddělení v St. John's Hospital. Od počátku 90. let 20. století se věnuje bariatrické chirurgii v léčbě obezity. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci - neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. Od roku 2009 je přednostou OB kliniky v Praze, špičkového pracoviště pro léčbu obezity a s ní spojených chorob. Profesor Fried školil také chirurgy ze Spojených států, Velké Británie, Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a dalších zemí. Je členem lokálních i světových odborných společností.


Ing. Zdeněk Mojžíšek
předseda představenstva

Zdeněk Mojžíšek zodpovídá za finanční řízení a provoz kliniky. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracoval jako konzultant v Coopers&Lybrand Česká republika, dále působil v centrále Coopers&Lybrand v Londýně. Následně působil jako senior manažer v pražské kanceláři poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Poté pracoval pro Societé Generale, která získala majoritní podíl v Komerční bance, a.s., kde působil jako výkonný ředitel pro business development a byl členem výboru ředitelů Komerční banky. Od roku 2009 je spolumajitelem a předsedou představenstva Progress Medical, a.s. zodpovědný za rozvoj aktivit společnosti v České republice, zahrnujících zejména OB kliniku, a.s. a OB Care, s.r.o. 


MUDr. Petra Šrámková
zástupce přednosty kliniky pro ambulantní provoz, vědu a výzkum

MUDr. Petra Šrámková je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Oboru vnitřní lékařství se věnuje od roku 1998, kdy získala atestaci. Více než 7 let pracovala jako interní lékařka-obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zde se aktivně věnovala konzervativní léčbě a také především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. V současné době také publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší, spolupracuje na mezinárodních studiích, a přednáší na odborných akcíchi na mezinárodní úrovni. Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti – bariatrické sekce a IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).


Ivana Pešková
provozní manažer, odborný referent administrativy zdravotní péče

Náplní práce Ivany je především řízení nezdravotnického provozu OB kliniky, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a koordinace procesů potřebných ke splnění certifikace ISO, kooperace se zřizovatelem OB kliniky (Magistrát hl. m. Praha) a dalšími institucemi.


Bc. Kristýna Halířová
péče o zákazníky, PR

Kristýna Halířová zastává pozici Customer Manager. Je absolventnou Sociální a kulturní antropologie v Plzni. Po studiích pracovala v několika marketingových a obchodních odděleních, kde získala cenné praktické zkušenosti. V roce 2008 se přestěhovala do Kanady, aby vyzkoušela život v novém prostředí a kultuře. Od roku 2012 pracuje pro sesterskou společnost MediCzech, která se věnuje zdravotnímu turismu. Má za sebou četná školení týkající se zdravotních služeb a operačních procedur prováděných na OB Care, s.r.o.  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které vám usnadňují používání našeho webu a díky kterým vám budeme zobrazovat pouze to, co se vám líbí a nebudeme ukazovat zbytečnou reklamu. Více informací zde.

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací zde.