Upravit stránku

PhDr. Karolina Hlavatá, Ph.D.

Absolvovala bakalářské studium Veřejné zdravotnictví na 3. lékařské fakultě v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala obor Zdravotní vědy - Pedagogická specializace výživa člověka. Postgraduální studium absolvovala v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. V současné době pracuje jako dietolog na OB Klinice a v Programu Healthy Plus. Je odborným garantem iniciativy Vím, co jím a piju. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech, aktivně se účastní kongresů, konferencí a přednáškových akcí pro odbornou i laickou veřejnost.


MUDr. Hana Mojžíšová

Vystudovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze a v roce 1991 atestovala v oboru interního lékařství.Po promoci pracovala jako sekundární lékařka v Nemocnici Na Slupi v Praze a poté v Ústavu hematologie a krevní transfuze. V roce 1993 získala Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru interního lékařství. Od roku 1997 se věnuje jako nezávislá konzultantka poradenství v oblasti osobního rozvoje, zdravého životního stylu a výživy, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče. Svou odbornost si stále rozšiřuje na odborných seminářích a konferencích, zajímá se o moderní výživové trendy a novinky v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Od roku 2013 spolupráce s OB Klinikou jako interní lékař a nutriční specialista. Je členkou České obezitologické společnosti, Společnosti pro výživu a členkou Aliance výživových poradců ČR.