Upravit stránku

MUDr. Petra Šrámková
primářka

MUDr. Petra Šrámková je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Oboru vnitřní lékařství se věnuje od roku 1998, kdy získala atestaci. Více než 7 let pracovala jako interní lékařka-obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zde se aktivně věnovala konzervativní léčbě a také především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. V současné době také publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší, spolupracuje na mezinárodních studiích, a přednáší na odborných akcíchi na mezinárodní úrovni. Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti – bariatrické sekce a IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).


MUDr. Dita Pichlerová

Lékařka  s atestací z vnitřního lékařství a čtrnáctiletou praxí, promovala na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V letech 1997 až 2007 pracovala v Centru diabetologie IKEM. Od roku 2008 se specializovala na obezitologii, pracovala jako internista - obezitolog v klinickém centru Iscare a v roce 2009 stála u zrodu OB kliniky. V současnosti studuje na 1. LF UK Praha obor lékařská psychologie. Od roku 2000 se také zabývá výživovým poradenstvím,  je odborný garant mnohých nutričních poraden. Založila poradnu individuálního snižování nadváhy Slim servis. Publikuje v českých odborných i populárních časopisech, je zvána do rozhlasových i televizních diskuzí na téma obezita. Je členem České obezitologické společnosti a České diabetologické společnosti, člen Evropské společnosti pro sexuální medicínu ESSM.
Na OB Klinice se zabývá komplexní léčbou obezity, tedy od doporučení zdravého redukčního jídelníčku přes režimová opatření, předpis léků na snížení váhy, po indikace k bariatrické chirurgii a léčení metabolického syndromu.


MUDr. Petr Hlavatý, PhD.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde dále pokračoval v postgraduálním studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. V roce 2017 získal odbornou specializaci v oboru endokrinologie a diabetologie.
Působil v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze a od roku 2012 pracuje v OB Klinice. Je členem České obezitologické společnosti a místopředsedou Národního vědeckého výboru a odborným garantem iniciativy Vím, co jím a piju - The Choices  Programme. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů a konferencí, je autorem řady článků v odborných časopisech. Podílí se také na řešení vědeckovýzkumných úkolů a řady klinických studií.
 


MUDr. Hana Mojžíšová

Vystudovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze a v roce 1991 atestovala v oboru interního lékařství. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka v Nemocnici Na Slupi v Praze a poté v Ústavu hematologie a krevní transfuze. V roce 1993 získala Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru interního lékařství. Od roku 1997 se věnuje jako nezávislá konzultantka poradenství v oblasti osobního rozvoje, zdravého životního stylu a výživy, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče. Svou odbornost si stále rozšiřuje na odborných seminářích a konferencích, zajímá se o moderní výživové trendy a novinky v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Od roku 2013 spolupráce s OB Klinikou jako interní lékař a nutriční specialista. Je členkou České obezitologické společnosti, Společnosti pro výživu a členkou Aliance výživových poradců ČR.