Upravit stránku

MUDr. Petra Šrámková
primářka

MUDr. Petra Šrámková je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Oboru vnitřní lékařství se věnuje od roku 1998, kdy získala atestaci. Více než 7 let pracovala jako interní lékařka-obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zde se aktivně věnovala konzervativní léčbě a také především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. V současné době také publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší, spolupracuje na mezinárodních studiích, a přednáší na odborných akcíchi na mezinárodní úrovni. Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti – bariatrické sekce a IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).


MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

Absolvovala lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně v roce 1996. Atestaci v oboru vnitřní lékařství získala v roce 1999. Po promoci nastoupila jako sekundární lékař v Centru diabetologie IKEM, kde pracovala až do roku 2007. Od roku 2008 se specializovala na obezitologii, pracovala jako internista - obezitolog v klinickém centru Iscare a v roce 2009 stála u zrodu OB Kliniky, kde působí dosud. Od roku 2000 se také zabývá výživovým poradenstvím, je odborný garant nutričních programů. Od roku 2018 působí také jako interní konziliář v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. V roce 2019 získala titul Ph.D. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, je autorkou knihy Jak zhubnout a nepřibrat, kterou vydalo v roce 2017 nakladatelství Grada.
Je členem České obezitologické společnosti a České diabetologické společnosti.
Na OB Klinice se zabývá komplexní léčbou obezity a diabetu a indikacemi k bariatrické chirurgii.


MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde dále pokračoval v postgraduálním studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. V roce 2017 získal odbornou specializaci v oboru endokrinologie a diabetologie.
Působil v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze a od roku 2012 pracuje v OB Klinice. Je členem České obezitologické společnosti a místopředsedou Národního vědeckého výboru a odborným garantem iniciativy Vím, co jím a piju - The Choices  Programme. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů a konferencí, je autorem řady článků v odborných časopisech. Podílí se také na řešení vědeckovýzkumných úkolů a řady klinických studií.
 


MUDr. Hana Mojžíšová

Vystudovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze a v roce 1991 atestovala v oboru interního lékařství. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka v Nemocnici Na Slupi v Praze a poté v Ústavu hematologie a krevní transfuze. V roce 1993 získala Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru interního lékařství. Od roku 1997 se věnuje jako nezávislá konzultantka poradenství v oblasti osobního rozvoje, zdravého životního stylu a výživy, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče. Svou odbornost si stále rozšiřuje na odborných seminářích a konferencích, zajímá se o moderní výživové trendy a novinky v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Od roku 2013 spolupráce s OB Klinikou jako interní lékař a nutriční specialista. Je členkou České obezitologické společnosti, Společnosti pro výživu a členkou Aliance výživových poradců ČR.