Upravit stránku

MUDr. Petra Šrámková
primářka

Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Atestace v oboru vnitřní lékařství 1998.

  • Po mateřské dovolené specializace na obezitologii
  • 1 rok práce na multicentrické evropské studii NUGENOB (zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci)
  • Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK
  • Česko-francouzská laboratoř klinického výzkumu obezity (společné pracoviště CPL – oddělení tělovýchovného lékařství a Národního institutu zdraví a lékařského výzkumu U 586 Toulouse, Francie)

Poté pracovala více jak 7 let jako interní lékařka – obezitoložka v Klinickém centrum ISCARE a.s., kde se věnovala jak konzervativní léčbě tak především indikaci a péči o nemocné podstupující bariatrické zákroky. Od 2003 zároveň pracuje na částečný úvazek v Centru diagnostiky a léčby obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze. Publikuje články v českých lékařských i populárních médiích, aktivně přednáší a osvětově působí na řadě kongresů a odborných akcí i na mezinárodní úrovni.

1995 licence v oboru vnitřní lékařství k provozování soukromé praxe.

Je členkou České obezitologické společnosti, České chirurgické společnosti- bariatrické sekce, IFSO-International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.


MUDr. Dita Pichlerová

Lékařka  s atestací z vnitřního lékařství a čtrnáctiletou praxí, promovala na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V letech 1997 až 2007 pracovala v Centru diabetologie IKEM. Od roku 2008 se specializovala na obezitologii, pracovala jako internista - obezitolog v klinickém centru Iscare a v roce 2009 stála u zrodu OB kliniky. V současnosti studuje na 1.LF UK Praha obor lékařská psychologie.

Od roku 2000 se také zabývá výživovým poradenstvím,  je odborný garant mnohých nutričních poraden. Založila poradnu individuálního snižování nadváhy Slim servis.

Publikuje v českých odborných i populárních časopisech, je zvána do rozhlasových i televizních diskuzí na téma obezita.

Je členem České obezitologické společnosti a České diabetologické společnosti, člen Evropské společnosti pro sexuální medicínu ESSM.

Na OB klinice se zabývá komplexní léčbou obezity, tedy od doporučení zdravého redukčního jídelníčku přes režimová opatření, předpis léků na snížení váhy, po indikace k bariatrické chirurgii a léčení metabolického syndromu.


MUDr. Petr Hlavatý, PhD.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde dále pokračoval v postgraduálním studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Toto studium zakončil v roce 2011 obhajobou disertační práce na téma Vliv mastných kyselin na lipidový metabolismus a redukci tělesné hmotnosti. V roce 2017 získal odbornou specializaci v oboru endokrinologie a diabetologie.

Od roku 2003 do roku 2018 pracoval v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze a od roku 2012 pracuje v OB Klinice. Je členem České obezitologické společnosti a místopředsedou Národního vědeckého výboru a odborným garantem iniciativy Vím, co jím a piju - The Choices  Programme.
Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů a konferencí, je autorem řady článků v odborných časopisech. Podílí se také na řešení vědeckovýzkumných úkolů a řady klinických studií.
 


MUDr. Hana Mojžíšová

Vystudovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze a v roce 1991 atestovala v oboru interního lékařství.

Po promoci pracovala jako sekundární lékařka v Nemocnici Na Slupi v Praze a poté do roku 1992 v Ústavu hematologie a krevní transfuze. V roce 1993 získala Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru interního lékařství. Během mateřské dovolené pracovala v letech 1993-1996 jako ambulantní lékařka v Institutu Rhodon, české pobočce francouzské firmy Boiron.

Od roku 1997 se věnuje jako nezávislá konzultantka poradenství v oblasti osobního rozvoje, zdravého životního stylu a výživy, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče. Svou odbornost si stále rozšiřuje na odborných seminářích a konferencích, zajímá se o moderní výživové trendy a novinky v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Od roku 2013 spolupráce s OB klinikou jako interní lékař a nutriční specialista.

Je členkou České obezitologické společnosti, Společnosti pro výživu a členkou Aliance výživových poradců ČR.