Upravit stránku

Ambulance se specializuje na diagnostiku a léčbu především těžších stupňů obezity dospělých. Součástí diagnostiky je stanovení tělesného složení, množství a rozložení tukové tkáně, zhodnocení záznamu příjmu potravy a doporučení vhodné skladby potravy pro konkrétního pacienta. Léčba obezity kombinuje dietu, kontrolovanou fyzickou aktivitu, změnu jídelního chování, farmakoterapii a u vhodných pacientů bariatrickou-metabolickou operaci. 

Součástí týmu jsou nutriční terapeutky a psycholožky, specializující se na vyšetření před bariatrickou operací. Další součástí týmu jsou ortopedi a urogynekolog. 

Na OB Klinice se zaměřujeme na komplexní léčbu interních onemocnění u obézních pacientů – tedy zejména diabetu, hypertenze, dny, poruchy lipidů. Ambulance provádí i předoperační vyšetření pro pacienty chirurgického a ortopedického oddělení.

Ambulance dlouhodobě spolupracuje na výzkumných projektech jak v rámci ČR, tak celosvětových.