Upravit stránku

prof. MUDr. Martin Fried CSc.
přednosta kliniky

Profesor Martin Fried je přední český chirurg a přednosta OB Kliniky, špičkového pracoviště pro léčbu obezity a s ní spojených chorob. Profesor Fried dříve působil ve Všeobecné fakultní nemocnici a v St. John's Hospital ve Velké Británii. V OB Care je jednatelem.

 • Absolvoval 1. LF UK v Praze
 • 1982 - 2002 - pracoval na 1. chirurgické klinika VFN a 1. LF UK v Praze jako sekundární lékař, později jako primář a docent chirurgie
 • 1989 - 1990 - Surgical Registrar v Law Hospital, (Glasgow University) Carluke, Skotsko, Velká Británie
 • 2001 - 2002 - Consultant Surgeon v St. John's Hospital, Livingston, Skotsko, Velká Británie, vedoucí chirurgického oddělení „Upper GI Surgery“
 • 2003 – 2008 - ISCARE I.V.F.
 • 2005 - jmenován profesorem chirurgie na 1. LF UK v Praze
 • 2009 – dosud - přednosta OB Kliniky v Praze

Prioritní operace:

 • 1993 - světově prioritní laparoskopická operace: neadjustabilní gastrická bandáž u obézních nemocných
 • 2000 - první v ČR provedl robotem asistovanou bandáž žaludku
 • 2009 - první v ČR provedl bariatrickou operaci  plikaci žaludku

Členství a funkce v odborných společnostech:

 • Předseda České obezitologické společnosti (ČOS JEP)
 • Předseda Sekce bariatrické chirurgie ČCHS a ČOS ČLS JEP, České chirurgické společnosti (ČCHS JEP), Polské Obezitologické a Endokrinologické Společnosti
 • Čestný člen Polské chirurgické společnosti, Výkonného výboru IFSO (Světová federace pro chirurgickou léčbu obezity a metabolických onemocnění), EASO (European Association for Study of Obesity)
 • 1996 - prezident světového kongresu IFSO (Mezinárodní Federace pro chirurgickou léčbu obezity a metabolických onemocnění)
 • 2000 – 2003 - prezident IFSO
 • 2004 - prezident evropského kongresu IFSO
 • 2007 – dosud - výkonný ředitel IFSO – European Chapter (Evropská sekce IFSO)

MUDr. Karin Doležalová
vedoucí chirurgického oddělení

MUDr. Doležalová vedoucí lékařka OB Kliniky. Dříve působila v konkurenční klinice ISCARE, kde získala vysokou úroveň znalostí na poli bariatrické chirurgie. Několik let je aktivní v pořádání bariatrických workshopů pro české i zahraniční chirurgické kolegy. V minulosti přednášela na mnoha českých i zahraničních univerzitách (Rakousko, Portugalsko, Japonsko, Francie, Slovensko atd.). Aktivně se účastní mezinárodních obezitologických výzkumných programů

 • Absolvovala 1. LF UK v Praze
 • 2002 - 2009 - působila jako chirurg v ISCARE 
 • od 2009 - pracuje jako chirurg na OB Klinice
 • od 2012 - přednáší na 1. LF UK 

Je autorkou a spoluautorkou mnoha článků na téma laparoskopické bandáže.  

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost, Česká obezitologická společnost, Česká bariatrická společnost
 • IFSO (Mezinárodní federace pro bariatrickou chirurgii), IFSO - European Chapter
 • v 2004 byla členkou organizačního týmu IFSO Evropského symposia

MUDr. Jakub Kutil

Promoval na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1996. Po promoci nastoupil na místo sekundáře na oddělení chirurgie a traumatologie pražské vysočanské nemocnice Clinicum a pracoval zde v letech 1997-2012. Zde se také aktivně účastnil výuky studentů 3. Lékařské fakulty a lékařů v předatestační přípravě.

Od roku 2012 pracuje v OB Klinice. Absolvoval stáže na oddělení Ortopedie FN Královské Vinohrady a Centra léčby pohybového aparátu Praha 9. V roce 1999 získal atestaci v obou chirurgie. V roce 2004 získal licenci v oboru chirurgie. V roce 2004 získal specializovanou způsobilost v oboru chirurgie. Účastní se systému celoživotního vzdělávání lékaře.


MUDr. Dana Charpentier

Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, část studia strávila na zahraničních univerzitách v Brazílii a ve Finsku. Po ukončení studia se začala věnovat všeobecné chirurgii dospělých i dětských pacientů, včetně traumatologické praxe.

Je členkou Lékařské společnosti JEP a členkou České chirurgické společnosti. Nyní se profiluje v rámci oborů všeobecné a bariatrické chirurgie, je absolventkou kurzů laparoskopické operativy a laparoskopického šití. Od roku 2008 se aktivně účastní chirurgických kongresů a seminářů.