Upravit stránku

prof. MUDr. Martin Fried CSc.
přednosta kliniky

Profesor Martin Fried je přední český chirurg a přednosta OB Kliniky. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působil na I. chirurgické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v letech 1994 až 2001 byl jejím primářem. Ve velké Británii působil v letech 2001 a 2002 jako vedoucí chirurgického oddělení v St. John's Hospital. Od počátku 90. let 20. století se věnuje bariatrické chirurgii v léčbě obezity. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci - neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. Od roku 2009 je přednostou OB kliniky v Praze, špičkového pracoviště pro léčbu obezity a s ní spojených chorob. Profesor Fried školil také chirurgy ze Spojených států, Velké Británie, Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a dalších zemí. Je předsedou České obezitologické společnosti a členem dalších lokálních i světových odborných společností.


MUDr. Karin Doležalová
vedoucí chirurgického oddělení

MUDr. Karin Doležalová je vedoucí lékařka OB Kliniky. Je absolventkou 1. LF UK v Praze. Dříve působila na klinice Iscare, kde získala vysokou úroveň znalostí na poli bariatrické chirurgie. Je aktivní v pořádání bariatrických workshopů pro české i zahraniční chirurgické kolegy. V minulosti přednášela na českých i zahraničních univerzitách (Rakousko, Portugalsko, Japonsko, Francie, Slovensko atd.). Aktivně se účastní mezinárodních obezitologických výzkumných programů. 


MUDr. Jakub Kutil

Promoval na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy . Po promoci nastoupil na místo sekundáře na oddělení chirurgie a traumatologie pražské vysočanské nemocnice Clinicum.  Zde se také aktivně účastnil výuky studentů 3. Lékařské fakulty a lékařů v předatestační přípravě. Od roku 2012 pracuje v OB Klinice. Absolvoval stáže na oddělení Ortopedie FN Královské Vinohrady a Centra léčby pohybového aparátu Praha 9. V roce 1999 získal atestaci v obou chirurgie. V roce 2004 získal licenci v oboru chirurgie. 


MUDr. Dana Charpentier

Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, část studia strávila na zahraničních univerzitách v Brazílii a ve Finsku. Po ukončení studia se začala věnovat všeobecné chirurgii dospělých i dětských pacientů, včetně traumatologické praxe.
Je členkou Lékařské společnosti JEP a členkou České chirurgické společnosti. Nyní se profiluje v rámci oborů všeobecné a bariatrické chirurgie, je absolventkou kurzů laparoskopické operativy a laparoskopického šití. Od roku 2008 se aktivně účastní chirurgických kongresů a seminářů.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které vám usnadňují používání našeho webu a díky kterým vám budeme zobrazovat pouze to, co se vám líbí a nebudeme ukazovat zbytečnou reklamu. Více informací zde.

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací zde.