Upravit stránku

MUDr. Tomáš Zouhar

zástupce přednosty kliniky pro klinický provoz

MUDr. Tomáš Zouhar působí na pozici hlavního anesteziologa od roku 2015. Má mnohaleté zkušenosti ze státních i soukromých zdravotnických zařízení, kde pracoval na vedoucích pozicích.

Pan doktor úspěšně promoval na LF UK v Praze v roce 1983 a oboru anesteziologie a resuscitace se věnuje již od roku 1984. Následně získal atestaci I. i II. stupně a v roce 2008 licenci v oboru urgentní medicíny.

Před nástupem na kliniku  pracoval na pozici sekundárního lékaře ARO v Thomayerově nemocnici Praha. Svou profesní kariéru odstartoval jako odborný asistent na Klinice anesteziologie FVL UK. Dále působil mimo jiné také jako vedoucí lékař pooperační JIP na Gynekologicko-porodnické klinice VFN Praha, jako hlavní lékař v International Medical Services a jako lékař u Zdravotnické záchranné služby Praha.

MUDr. Zouhar je členem České lékařské komory a účastnil se řady odborných kurzů a vzdělávacích akcí v zahraničí.