Upravit stránku

MUDr. Tomáš Zouhar

zástupce přednosty kliniky pro klinický provoz

MUDr. Tomáš Zouhar působí na pozici hlavního anesteziologa od roku 2015. Má mnohaleté zkušenosti ze státních i soukromých zdravotnických zařízení, kde pracoval na vedoucích pozicích.Promoval na LF UK v Praze v roce a oboru anesteziologie a resuscitace se věnuje již od roku 1984. Následně získal atestaci I. i II. stupně a v roce 2008 licenci v oboru urgentní medicíny. Svou profesní kariéru odstartoval jako odborný asistent na Klinice anesteziologie FVL UK. Dále působil mimo jiné také jako vedoucí lékař pooperační JIP na Gynekologicko-porodnické klinice VFN Praha, jako hlavní lékař v International Medical Services a jako lékař u Zdravotnické záchranné služby Praha.