Upravit stránku

Co je fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku, prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím fyzioterapeutických postupů, metodik a technik cíleně ovlivňuje funkce pohybového systému, funkce interních orgánů včetně funkcí psychických.

Uplatnění fyzioterapie

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory zdraví, v prevenci (primární, sekundární a terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami. Více informací naleznete na stránkách www.unify-cr.cz

Jak to probíhá

Každá návštěva u fyzioterapeuta začíná pohovorem s klientem o jeho obtížích a komplexní diagnostikou pohybového systému. Na základě vyšetření probíhá zvolená terapie. Jedna návštěva trvá cca 50 minut. Počet opakování Vám bude doporučen při první terapii. Na terapii není nutné mít doporučení od lékaře (FT poukaz).

S čím Vám můžeme pomoci

Komplexní kineziologické vyšetření - na základě důkladného vyšetření a odebrané anamnézy bude zhodnocen Váš zdravotní stav z hlediska funkčních poruch pohybového aparátu a stanoven individuální léčebný postup, který přispěje ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

- Prevence bolestivých stavů pohybového ústrojí, nácvik autoterapie (např. výběr vhodného cvičení u sedavého zaměstnání, u sportovců, u neurologických onemocnění)

- Poúrazová a pooperační rehabilitace

- Fyzioterapie pro zdraví a kondici (prevence, edukace a poradenství)

- Ergonomické poradenství (úprava pracovního místa, kompenzační cvičení)

Naše fyzioterapeutka - Mgr. Hana Emrová


Ceník fyzioterapie na OB Klinice a.s., platný od 1. 9. 2018.

Služba

Cena

ZTP, senioři

Individuální terapie (v rozsahu 50 minut)

750 Kč

650 Kč

Terapie - permanentka 5 návštěv

3 600 Kč

3 100 Kč

Terapie - permanentka 10 návštěv

7 000 Kč

6 000 Kč

Terapie - doplatek (každá další započatá půlhodina)

350 Kč

300 Kč

 

Pravidla pro klienty

Ambulantní fyzioterapie na OB Klinice a.s. není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Klienti si službu hradí na recepci OB Kliniky před terapií hotově nebo platební kartou. Platnost permanentky je 6 měsíců od jejího zakoupení.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit na terapii, omluvte se, prosím, telefonicky na recepci OB Kliniky nejpozději 24 hodin předem. Umožníte tak využít jiným klientům Váš termín a nikdy nevíte, zda se nebude při akutních obtížích hodit právě Vám.

V případě, že se dvakrát neomluvíte z terapie (nejméně 24 hodin před jejím zahájením) bude ukončena spolupráce a nový termín Vám nebude poskytnut. Děkujeme za pochopení.

Ordinační hodiny

Zajímá vás více? Napište nám

Vyšetření hrudní páteře fyzioterapeutkou. 
Mobilizace páteře.