Upravit stránku

Mgr. et Bc. Lenka Exnerová

Lenka Exnerová je absolventkou bakalářského studia v oboru ergoterapie na UJEPU v Ústí nad Labem a magisterského studia v oboru fyzioterapie na SZU v Bratislavě. Studiem na této univerzitě získala znalosti v oblasti kinezioterapie a fyzikální terapie zaměřené na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. V roce 2009 působila jako lektorka podpůrných pedagogických činností na 1. LF UK v Praze. Díky této výuce se podílela i na různých studiích v rámci neurorehabilitace. Nejvíce se během praxe specializovala na neurologické, geriatrické diagnózy a v poslední letech na sportovní fyzioterapii a různé pooperační stavy pohybového systému. Vlastní platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle kreditního systému (dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Na OB Klinice se zabývá komplexní rehabilitací na lůžkovém oddělení a na ambulanci. V diagnostice a terapii využívá vědomostí z oboru neurofyziologie, vývojové kineziologie, ortopedie, myoskeletální medicíny a souvisejících oborů.